Faoin Údar – About the Author

Is é Risteard Mac Daibhéid, BA PGCE Dip IT M.Sc. PQH, bunaitheoir An Cat Sásta. Is muinteoir Gaelscoile é Risteard atá ag teagasc ar feadh 25 bliain sna earnáil. Is Leas-Phríomhoide é ar feadh 17 mbliana agus é ina Leas-Phríomhoide agus ina mhúinteoir ranga Rang 7 i nGaelscoil na gCrann ar an Ómaigh faoi láthair. Is Comhordaitheoir Litearthachta é ar feadh 20 bliain agus ba Chomhordaitheoir Sainriachtanais Speisialta é ar feadh 12 bliana.  

Risteard Mac Daibhéid, BA PGCE Dip IT M.Sc. PQH, is the founder of ‘An Cat Sásta’ which translates as ‘The Happy Cat’. He is an Irish medium primary school teacher with over 25 year’s experience and has been Vice-Principal for 17 years. He is currently Vice-Principal and P7 teacher in Gaelscoil na gCrann, Omagh, Co. Tyrone. Risteard has been a Literacy co-ordinator for over 20 years and Special Educational Needs co-ordinator for 12 years. 

Bhain sé Comórtas Teaching Awards ‘Múinteoir na Bliana’  i dTuaisceart Éireann. 

Bhí sé ina Bhainisteoir Oideachais le CCEA (Comhairle Curaclaim, Scrúduithe agus Measúnú) agus bhí sé ina eagarthóir ar réimse leathan áiseanna thar na blianta a d’fhoilsigh CCEA agus COGG. Tá na háiseanna seo in úsáid ag réimse leathan Gaelscoileanna ó thuaidh agus ó dheas m.sh. Féasta Focal, Snas ar Scéal, Taisce Tuisceana mar aon le cluichí idirghníomhacha a dhear sé. 

Risteard has previously won ‘Primary School Teacher of the Year’ in the North of Ireland. He was Education Manager at CCEA (Council for Curriculum, Examinations and Assessment). He also has a wealth of experience in the provision of key educational resources which are used in schools throughout Ireland. These include Féasta Focal, Snas ar Scéal, Taisce Tuisceana as well as numerous interactive language development resources. 

He is also: 

  • Chairperson of Féile na hÓmaí, NW Irish Language Drama Festival; 
  • National committee member of An Cumann Scoildrámaíochta; 
  • Irish Language Officer, Tír Eoghain GAA; 
  • CCEA Moderator. 

and former: 

  • Chairperson Conardh na Gaeilge, Strabane 
  • Chairperson Naíscoil an tSratha Báin, Strabane 
  • Irish Language Development Officer, Conradh na Gaeilge, Derry 
  • Teaching Awards UK Judge